YATIRIM STRATEJİMİZ

– Çekirdek ve büyüme aşaması yatırımlar yapmak,
– Şirketlerin büyüme sürecinde ana ortakların ticari gücünden faydalanmak
– Birbirini destekleyen iş modellerine yatırım yaparak girişimler arasında sinerji sağlamak
– Devam yatırımlarında ortaklarla ve paydaşlarla eş yatırımlara girmek
– Büyüme aşamasındaki girişimlere diğer fonlarla yatırım yapmak
– Sürdürülebilir bir strateji kapsamında girişimlere 1-2 yıllık masraflarını karşılayacak nakit sağlamak
– Girişimler için uluslararası iş birlikleri ve satış kanalları oluşturmak