Duyurular

Yıldız Tekno GSYO A.Ş.'nin Halka Arz Edilmeksizin İhraç Edeceği Ortaklık Hakkı Veren Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi
Yıldız Tekno GSYO A.Ş.’ nin Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İlanı
Yıldız Tekno GSYO A.Ş.’ nin 28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve
Yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi