Duyurular

Yıldız Tekno GSYO A.Ş.’ nin Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının İlanı
Yıldız Tekno GSYO A.Ş.’ nin 28.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve
Yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi